کربنات پتاسیم (K2CO3) نمکی سفید رنگ، محلول در آب (نامحلول در اتانول) است، که به شدت قلیایی است. از واکنش هیدروکسید پتاسیم با دی اکسید کربن ، کربنات پتاسیم ساخته می شود. این ترکیب رطوبت پذیر است و اغلب ظاهری خیس و آبکی دارد. کاربرد آن به زمان های دور برمی گردد که در رنگبرهای نساجی ،ساخت شیشه و تولید صابون کاربرد داشته است. کربنات پتاسیم در آب حل می شود و تشکیل محلولی قلیایی را می دهد. این ترکیب در مقادیر زیادی از انواع صنایع استفاده می شود.

ادامه مطلب...

 

 

Introduction

Reaction formula

2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

 

Characteristic

  • - No color, no smell solid
  • - Classified into granule and powder types depending on the production method

Application

  • - PDP glass, TV Braun tube glass, optical glass, etc.
  • - Production of potassium phosphate, potassium silicate, and other potassium composites
  • - Noodle enhancer, cocoa, and other food additives
  • - Other detergents, pesticides, fertilizers, feeds, etc.
  • - Korea’s KFDA food certificate.