هیدروکسید پتاسیم ترکیبی سفید رنگ با قدرت بازی بسیار بالا است که با فرمول شیمیایی KOH نشان داده می شود و با نام های هیدروکسید پتاسیم، پتاس، پتاسیم کاستیک، پتاس سوز آور و پتاسیم پرک نیز شناخته می شود. بر خلاف هیدروکسید سدیم، هیدروکسید پتاسیم عاری از کلر می باشد و در نتیجه می توان از آن برای خنثی سازی محلول‌ها و موادی که باید در عدم حضور کلر خنثی شوند استفاده کرد. هیدروکسید پتاسیم نسبت به هیدروکسید سدیم قدرت بازی بیشتری دارد و به مقدار بیشتری در آب حل می شود.

ادامه مطلب...

 

 

 

Introduction

Reaction formula

KCl + H2O → KOH + ½H2 + ½Cl2

Characteristic

  • - No smell, no color solution/ white flake solid
  • - May be corrosive due to its strong alkali Product Featuress
  • - Skin contact may lead to gradual penetration causing serious disorder

Application

  • - LCD, Wafer cleanser and etching use
  • - Producing potassium composites such as potassium carbonate, potassium phosphate, etc.
  • - Reactant to synthetic resins such as ABS, SBR, etc.
  • - Producing other medicines, pesticides, batteries, and concrete hardeners